Rettelser til Stamrepertoar

Her er noen av de viktigste rettelsene til Stamrepertoar.  Det kan være andre ting jeg har rettet underveis, og glemt, men dette er altså kanskje det viktigste:

Feil i første opplag,  2007

Disse feilene er rettet i de eksemplarene som er trykt etter behov fra og med 2010.

På s. 28, i Norge i rødt, hvitt og blått, takt 13, skal 1.-tenoren synge «hvit» og ikke «hvitt» i andre vers. I takt 17 skal det ikke synges «på ny» i tredje vers, men «igjen».

På neste side, takt 21, skal det tilsvarende synges «hvit», ikke «hvitt», i alle stemmer.

På s. 30, takt 25, skal det hete «farve», og ikke «farge».

På side 32, i Gud signe vaart dyre Fedraland, heter selvsagt arrangøren Oscar Borg.

På side 67, i Metsämiehen juomalaulu, i takt 10 står det en 8.-delspause i bassen som hører til 1.-bass.  Dette er tydeliggjort; se studentersangforeningen.no for hvordan.

På s. 113, i Drømmedame, takt 34 1. hus, står det en b i 2.-bass som skal være en c, en drøy oktav høyere, som i takt 26.

På neste side skal 2.-tenor i takt 36 ha en bindebue slik:

Videre skal bass 1 i takt 40 synge «Jæ jæ jæ» og i neste takt på side 115 «jæ jæ Ou».

På side 119 i takt 66 i 2.-bass skal den andre h-en være en c, slik:
På s. 122, takt 84, skal tenor 2 synge e og ikke g, og bass 1 bare synge c og ikke e, i siste slaget.  (Taktstreken skal dessuten strengt tatt være vanlig dobbeltstrek, siden det er D.S.). Dermed blir det slik:

På side 130, i Studentersang, mangler vers 2 og 3.  Se studentersangforeningen.no for tekst.

På side 151, nederst i Vårsång, har jeg lagt til følgende nyttige kommentar:
«(Synges ofte med
 = )».
På s. 153, i Mobile bay, var det litt for mange opphevelsestegn.  I soloen skal det i takt 8 være b og ikke h, slik:
Videre skal det være ass, og ikke a, i 2.-tenor i både takt 10 og 12, slik:
På s. 157, i Pål sine hønur, takt 31 skal den tredje åttendedelen være pause også i 2.-tenor, slik:

På s. 188, i Barcarole, står notene nokså tett i takt 9-10, så det kan være vanskelig å lese musikken i stemmekrysset mellom tenor 1 og 2.  Utgaven på studentersangforeningen.no er tydeligere.

På side 189 fra takt 17 mangler tekst i 1.-tenor i vers 2.  Det skal stå «det_ be - tyng - te Sind.»

På s. 218, i Ved Rondane, mellom takt 3 og 4 mangler bindebue i 1. bass; det skal være som i 1. tenor.

På s. 227, i Kung Liljekonvalje, fra takt 32 til 33, mangler tekst under 2.-bass.  De synger samme tekst som 2.-tenor.